Skip to main content

Kindbehartiging “Geef kinderen een stem”

Nhowmediation-Kindbehartiger

Over kindbehartiging en kindbehartiger.nl Directeur Marieke Lips van Beroepsorganisatie Kindbehartiger sprak op de algemene bijeenkomst van De Raad van Mediators. Sommige mediators en bemiddelaars kunnen te maken krijgen met de tegengestelde belangen die spelen bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn. Lees verder via onderstaande links. http://www.deraadvanmediators.nl/scheiding/over-kindbehartiging-en-kindbehartiger-nl/ www.kindbehartiger.nl  

Conflictcoaching een belangrijk instrume...

nhowmediation Conflictcoaching

Conflicthantering en –begeleiding is elke vorm waarin mensen in conflicten gefaciliteerd worden daarmee op een constructieve manier om te gaan. Dit varieert van vertegenwoordiging, advisering, mediation, training tot coaching. Eerst een vraag : hoe past conflictcoaching binnen de andere vormen van conflicthantering en –begeleiding? Er is conflictbehandeling “tussen” partijen en conflictbehandeling “boven” partijen. Onder de […]

Een conflict op de werkvloer?

nhowmediation Training

Een conflict tussen werknemers op de werkvloer? Is de werkgever verantwoordelijk voor het oplossen? De sfeer binnen een bedrijf kan behoorlijk onder druk komen te staan als er een conflict ontstaat tussen werknemers op de werkvloer. Wat mag er van de werkgever verwacht worden bij een conflict situatie en wat is zijn juridische rol hierin? […]