Echtscheiding, beëindiging partnerschap, samenwonen.

Jullie hebben de knoop doorgehakt. Een scheiding is onvermijdelijk. Misschien ben je boos, verdrietig, verbaasd of heel opgelucht? Allerlei emoties zullen voorbij komen, hoogstwaarschijnlijk gevolgd door de grote vraag: En nu?

Bij een scheiding moet vaak veel meer worden geregeld dan mensen denken. Er moeten bij de afhandeling van de scheiding financiële, praktische en fiscale zaken worden geregeld. Hoe gaat het met de kinderen?

 echtscheiding nhowmediation

 “Samen” kunnen de beste afspraken worden gemaakt.

Na de scheiding wil je je weer kunnen richten op de toekomst. Het is daarom belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt, waar jullie beiden achter staan. Tijdens de mediation worden acceptabele en goede afspraken gemaakt, waardoor je na de scheiding daadwerkelijk weer een toekomst kunt opbouwen.

Lukt het je en jouw ex-partner maar niet om tot goede afspraken te komen of lopen de emoties te hoog op, waardoor communiceren te moeilijk wordt? Mediation biedt de oplossing.

 

Emoties, bij een echtscheiding zijn er emoties.

Bij een scheiding kunnen verschillende emoties een grote rol spelen. Een belangrijke emotie is onzekerheid. Daarnaast kunnen ook verdriet, woede en angst de boventoon voeren. Door deze emoties is het moeilijk of zelfs onmogelijk om nog goed te communiceren met elkaar. Deze communicatie is nodig om tot goede afspraken te komen. De mediator geeft ruimte om jullie emoties te uiten en te bespreken. De mediator zorgt ervoor dat jullie elkaar begrijpen, naar elkaar luisteren en dat de communicatie niet vast loopt.

Een mediator biedt bij scheiding hulp door de rol van onafhankelijke bemiddelaar aan te nemen. Door de neutrale positie geeft een mediator een andere betekenis aan het conflict en helpt bij het vinden van een oplossing. Een mediator begeleidt en bevordert het communicatieproces.

nhowmediation echtscheiding- divorce 

Echtscheiding is maatwerk.

Geen enkele scheiding is hetzelfde. Sommige mensen kiezen er voor om beiden een eigen advocaat in te schakelen. Een langdurig en onprettig traject kan dan het gevolg zijn. Met mediation bepalen jullie samen in goed overleg hoe de zaken geregeld worden. Verschillende gesprekken worden ingepland, waarbij alle onderwerpen aan bod komen waar afspraken over gemaakt moeten worden. Dankzij deskundige begeleiding, de ervaring en kennis van de mediator, kan dit proces goed worden doorlopen.

 

Samen in goed overleg bepalen hoe de zaken geregeld worden. Een mediator helpt je verder te kijken na de scheiding. Op het moment van scheiden staat je hoofd er niet naar om aan alle gevolgen te denken.

Consequenties merk je pas veel later en dan is het meestal te laat. Met behulp van mediation komen jullie samen tot een duurzame oplossing.

 

Nhowmediation begrijpt waar het om gaat en heeft een werkwijze ontwikkeld waarbij jullie scheiding in juridisch, fiscaal en financieel opzicht goed geregeld wordt. Naast de zakelijke afwikkeling is er ruimte voor emoties en staan we uitgebreid stil bij de belangen van de kinderen (zie hierna) en scheppen we duidelijkheid voor de toekomst. Nhowmediation werkt nauw samen met een advocaat en andere professionals. Neem vrijblijvend contact op 06-54377806

Scheiden en kinderen

Wanneer ouders besluiten te scheiden, heeft dit veel invloed op een kind. Wanneer jullie met veel ruzies uit elkaar gaan, wordt het voor de kinderen steeds lastiger. Het is belangrijk dat het scheidingsproces op een respectvolle manier verloopt. De Mediator begeleidt dit proces om tot goede afspraken te komen. Je kunt stoppen als partner, maar samen goed doorgaan als ouder. Lees verder op de pagina scheiden en kinderen.