Je hebt steeds minder zin om naar je werk te gaan, omdat je een conflict hebt met je werkgever. De sfeer op je werk is vreselijk, omdat je collega’s niet meer met elkaar praten.

Je hebt een conflict met de gemeente, omdat je ouders niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Conflicten kunnen ontstaan met organisaties en instanties waar je toch voor langere termijn mee verder moet of wilt werken. Je kunt hierbij denken aan:

  •  Arbeidsconflicten met werkgever
  •  Conflicten met gemeentes en overheidsinstanties
  •  Conflicten tussen bedrijven
  •  Conflicten binnen bedrijven over bedrijfsvoering en interne zaken

zakelijke mediation nhowmediation

 

Mediation succesvol inzetten

Bij zakelijke conflicten is Mediation een bewezen succesvol instrument om in te zetten. De communicatie gaat weer stromen. In het proces gaan partijen met specifieke technieken van verharde standpunten terug naar de oorspronkelijke motieven en gemeenschappelijke belangen. Hierdoor komen partijen samen tot een positieve lange termijn oplossing. De relatie verbetert en iedereen voelt zich gehoord.

De mediator brengt beide partijen aan tafel en kijkt of het mogelijk is de relatie te herstellen, de (werk)sfeer te verbeteren of in het uiterste geval hoe er in samenspraak tot ontbinding van het (arbeids)contract gekomen kan worden.

mediation conflict nhowmediation

Conflicten op de werkvloer

Zakelijke Mediation wordt ook veel ingezet om conflicten op en rondom de werkvloer op te lossen. Voor veel bedrijven en instellingen is het van groot belang dat hun werknemers goed presteren, maar dat zij zich ook prettig voelen in hun werkomgeving. Er is momenteel veel aandacht voor pesten op de werkvloer. Zelfs politiek Den Haag mengt zich hierin. (lees ook mijn blog “conflicten op de werkvloer” Is de werkgever verantwoordelijk?)

Mediation op de werkvloer is een instrument om mensen optimaal en prettig met elkaar te laten samenwerken. Een training Conflicthantering op de werkvloer kan uw medewerkers leren om met conflicten om te gaan. Meer hierover op de pagina conflict training