Een conflict tussen werknemers op de werkvloer? Is de werkgever verantwoordelijk voor het oplossen?

De sfeer binnen een bedrijf kan behoorlijk onder druk komen te staan als er een conflict ontstaat tussen werknemers op de werkvloer. Wat mag er van de werkgever verwacht worden bij een conflict situatie en wat is zijn juridische rol hierin?

Een goede verstandhouding en het zorgen voor een goede werksfeer behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgever. Dit valt onder het zo geheten instructierecht van de werkgever. De werkgever heeft als verplichting binnen dit recht om als er een conflict zich tussen twee of meer werknemers voordoet, dat hij moet ingrijpen.

Bemiddelende rol
De werkgever dient te onderzoeken waar, hoe en waarom het conflict is ontstaan. De werkgever moet een bemiddelende rol aannemen.

De Mediator

Voor een werkgever is het vaak moeilijk, mede gezien de machtsverhoudingen binnen een bedrijf om op een neutrale manier zelf als bemiddelaar op te treden. De oplossing is dan om een Mediator in te schakelen. Dit is met name van belang als het conflict dreigt te escaleren. Professioneel ingrijpen van een mediator is niet alleen in het belang van de werknemers en de sfeer, maar ook in het belang van de werkgever zelf.
Blijft het conflict onopgelost en escaleert het dan komt de werkgever vaak in een situatie, waarbij hij wellicht één of meerdere werknemers moet gaan ontslaan. Als het zo ver komt, dan kijkt een rechter naar wat de werkgever aan maatregelen heeft genomen om het conflict op te lossen. Heeft de werkgever volgens de rechter te weinig gedaan dan kan dit van invloed zijn op de ontslagvergoeding.
Voorkom escalatie en ga voor een duurzame oplossing. Schakel een Mediator in.
Natasja Huisman www.nhowmediation.nl