Is er binnen de familie ruzie over een erfenis? Je bent gescheiden, maar het lukt niet om met je ex-partner tot een goede regeling te komen voor de kinderen? Is er binnen de familie ruzie die maar door suddert met veel emotie?

Mediation helpt je verder

Bij een conflict binnen een familie stokt de communicatie meestal doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich opstapelen. Conflicten binnen de familie zijn vaak zeer complex. Conflicten spelen vaak al langere tijd en er is veelal sprake van pijn uit het verleden.

Bij de meeste vormen van mediation zijn het vaak twee partijen die met elkaar in gesprek gaan. Bij familie mediation is er vaak sprake van meerdere betrokkenen. Een mediation kan bijvoorbeeld plaatsvinden tussen broers en zussen, maar bijvoorbeeld ook met alle leden binnen één gezin. (Echt)scheidingsmediation is ook een vorm van familimediation lees daarover meer op de pagina over echtscheiding.

Heeft het conflict al te lang geduurd? Wil je het samen oplossen?

Neem dan contact op met Nhowmediation. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk van aard. Onder begeleiding van de mediator wordt geanalyseerd waar de tegengestelde belangen en verwachtingen liggen van elk familielid en hoe je er samen goed uit kunt komen. Er is ruimte voor ieders emotie. Ik  zal de verschillende oplossingsscenario’s en hun gevolgen in kaart brengen. Het resultaat van deze bemiddeling leidt meestal tot een, voor alle partijen, geaccepteerde en duurzame oplossing.

familie mediation nhowmediation

 

Mediation het instrument bij conflictsituaties

Er zijn veel meer situaties denkbaar waarbij de  mediator kan helpen. Denk aan begeleiding bij de verdeling van erfenissen tot en met conflicten tussen ouders en (volwassen) kinderen en ruzies binnen gezinnen of families.
Het voorkomen van conflicten of het onder controle brengen van conflicten is waar een mediator voor is opgeleid.