Directeur Marieke Lips van Beroepsorganisatie Kindbehartiger sprak op de algemene bijeenkomst van De Raad van Mediators.

Sommige mediators en bemiddelaars kunnen te maken krijgen met de tegengestelde belangen die spelen bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn.

Lees verder via onderstaande links.

http://www.deraadvanmediators.nl/scheiding/over-kindbehartiging-en-kindbehartiger-nl/

www.kindbehartiger.nl