(Externe) Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Voor een organisatie is het belangrijk dat medewerkers zich veilig en vertrouwd voelen op de werkvloer. Toch kan het gebeuren dat er situaties ontstaan waarin medewerkers zich niet veilig voelen of een klacht hebben over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen, intimidatie, discriminatie of integriteitskwesties.

Als (externe) vertrouwenspersoon bied Nhowmediation dienstverlening aan voor organisaties die behoefte hebben aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor hun medewerkers. Als externe vertrouwenspersoon ben je geen onderdeel van de organisatie en kan daardoor objectief en onpartijdig blijven. Medewerkers kunnen terecht voor advies, ondersteuning en begeleiding bij klachten en meldingen van ongewenste omgangsvormen op het werk.

Vertrouwenspersoon nhowmediation

Wat is de toegevoegde waarde van een vertrouwenspersoon?

De toegevoegde waarde van een externe vertrouwenspersoon is dat medewerkers de zekerheid hebben dat hun klachten en meldingen vertrouwelijk en discreet worden behandeld. een externe vertrouwenspersoon is namelijk niet gebonden aan de interne structuren en belangen van de organisatie. Daarnaast bied de externe vertrouwenspersoon een frisse en onafhankelijke blik op de situatie, waardoor de vertrouwenspersoon in staat is om samen met de medewerker tot een passende oplossing te komen. Hierbij kan de vertrouwenspersoon ook adviseren over eventuele vervolgstappen, zoals het indienen van een officiële klacht. Vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en zorgen ervoor dat de privacy van de medewerker gewaarborgd blijft.

Als externe vertrouwenspersoon ben je er niet alleen voor de medewerker, maar ook voor de werkgever. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld ook adviseren over het voorkomen van ongewenste omgangsvormen op het werk en het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving.

Zo draagt de vertrouwenspersoon bij aan het verbeteren van het welzijn van medewerkers, het werkklimaat, de sociale veiligheid en het versterken van het imago van de organisatie.

Kwaliteit

Kortom, als externe vertrouwenspersoon bied Nhowmediation een waardevolle en professionele dienstverlening aan organisaties die hun medewerkers een veilige en respectvolle werkomgeving willen bieden. De vertrouwenspersoon is opgeleid en gediplomeerd bij Van Oss & Partners en gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV).

Nhowmediation LVV- registervertrouwenspersoon

Het inschakelen van een externe vertrouwenspersoon kan voordelen hebben voor een organisatie. Zo is een externe vertrouwenspersoon onafhankelijk en neutraal en kan daardoor objectief en onpartijdig adviseren. Ook is een externe vertrouwenspersoon goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom ongewenste omgangsvormen, integriteit en klachtrecht. Hierdoor kan een organisatie erop vertrouwen dat de medewerkers op een juiste manier worden begeleid en dat er op een zorgvuldige manier met klachten wordt omgegaan.

Als externe vertrouwenspersoon biedt Nhowmediation ondersteuning bij het waarborgen van een veilige werkomgeving voor medewerkers. De vertrouwenspersoon is professioneel en ervaren en kan optreden als klankbord en adviseur bij klachten over ongewenste omgangsvormen integriteitskwesties. De vertrouwenspersoon werkt op een laagdrempelige en betrokken manier en zorgt ervoor dat de privacy van de medewerker gewaarborgd blijft. Door onze inzet kan een organisatie werken aan een veilig werkklimaat waarin medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Voor meer informatie over de functie en werkzaamheden van een vertrouwenspersoon kunt u kijken naar het volgende informatie filmpje van Van Oss & Partners 

Wil je meer weten neem dan contact op via het contactformulier of bel 06-54377806.