Het belang van een (Externe) Vertrouwenspersoon voor Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Voor elke organisatie is het cruciaal dat medewerkers zich veilig en vertrouwd voelen op de werkvloer. Toch kunnen er situaties ontstaan waarin medewerkers te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, intimidatie, discriminatie of integriteitskwesties. In zulke gevallen is het essentieel dat zij terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon.

Waarom een externe vertrouwenspersoon?

Nhowmediation biedt als externe partij dienstverlening aan voor organisaties die behoefte hebben aan een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor hun medewerkers. Een externe vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de organisatie en kan daardoor objectief en onpartijdig blijven. Medewerkers kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor advies, ondersteuning en begeleiding bij klachten en meldingen van ongewenste omgangsvormen op het werk.

Nhowmediation Vertrouwenspersoon

De toegevoegde waarde van een vertrouwenspersoon?

Een externe vertrouwenspersoon biedt medewerkers de zekerheid dat hun klachten en meldingen vertrouwelijk en discreet worden behandeld. De vertrouwenspersoon is niet gebonden aan de interne structuren en belangen van de organisatie en kan een frisse, onafhankelijke blik op de situatie bieden. Hierdoor kan de vertrouwenspersoon samen met de medewerker tot een passende oplossing komen en adviseren over eventuele vervolgstappen, zoals het indienen van een officiële klacht.

Vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en waarborgen de privacy van de medewerker. Daarnaast is de vertrouwenspersoon er niet alleen voor de medewerker, maar ook voor de werkgever. De vertrouwenspersoon kan adviseren over het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en het creëren van een veilige, respectvolle werkomgeving.

Zo draagt de vertrouwenspersoon bij aan het verbeteren van het welzijn van de medewerkers, het werkklimaat, de sociale veiligheid en het versterken van het imago van de organisatie.

Kwaliteit en professionaliteit

Nhowmediation biedt als externe vertrouwenspersoon een waardevolle en professionele dienstverlening. De vertrouwenspersoon is opgeleid en gediplomeerd bij Van Oss & partners en gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen (LVV).

Nhowmediation LVV- registervertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk, neutraal en goed op de hoogte van wet- en regelgeving rondom ongewenste omgangsvormen, integriteit en klachtrecht. Organisaties kunnen erop vertrouwen dat medewerkers op een juiste manier worden begeleid en dat klachten zorgvuldig worden behandeld.

Een veilige werkomgeving voor iedereen

Nhowmediation ondersteunt als externe vertrouwenspersoon organisaties bij het waarborgen van een veilige werkomgeving voor medewerkers. De vertrouwenspersoon treedt op als klankbord en adviseur bij klachten over ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. Door de laagdrempelige en betrokken werkwijze, waarbij privacy voorop staat, kan een organisatie werken aan een werkklimaat waarin medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Voor meer informatie over de functie en werkzaamheden van een vertrouwenspersoon kunt u kijken naar het volgende informatie filmpje van Van Oss & Partners 

Wil je meer weten neem dan contact op via het contactformulier of bel 06-54377806.