Mediation ook als je er in 2016 samen goed uit wilt komen

2015 is bijna voorbij. Een jaar met daarin voor veel veel mensen ingrijpende en vaak geen prettige veranderingen:

Zorg en Welzijn

Een belangrijke stelselwijziging in het Sociaal Domein. Vanaf 1 januari 2015 werden de taken op het gebied van welzijn, zorg en werk overgedragen van het rijk naar de gemeenten. Waarschijnlijk heb jij of een van je naaste hier direct mee te maken gehad of heb je nog dagelijks last van de gevolgen.

Voor veel betrokkenen is alles nog onduidelijk. Krijg je nog wel de juiste ondersteuning die je nodig hebt. Veel gemeenten maken de balans op en gaan per 2016 nog meer wijzigingen door voeren. Veelal ontstaan hierover conflicten tussen zorgvragers, zorginstellingen en de gemeente.

Scheiden

Veel relaties lopen helaas op de klippen, met alle gevolgen van dien. Mensen besluiten in het begin van een jaar (na de feestdagen) en na een vakantieperiode vaker om te scheiden dan de rest van het jaar. Denk je er over om je relatie te beeindigen?

Op het moment van scheiden staat je hoofd er niet naar om aan alle gevolgen te denken. Consequenties merk je pas veel later en dan is het meestal te laat. Met behulp van mediation komen jullie samen tot een duurzame oplossing.

Dit zijn twee voorbeelden van actuele situaties, Er zijn veel meer situaties denkbaar waarbij een mediator kan helpen.

WERKGEBIEDEN MEDIATION

Mediation kan op vele terreinen worden ingezet. Immers conflicten komt men in alle vormen van relaties tegen, zowel op sociaal als zakelijk gebied.

Familie-mediation

Conflicten in de familiaire sfeer kunnen uiteenlopend van karakter zijn en ook verschillende doelstellingen hebben. Hierbij kun je denken aan:
– Familie-ruzie
– Echtscheiding
– Nalatenschappen

Zakelijke Mediation

Conflicten kunnen ontstaan met organisaties en instanties waar je toch voor de langere termijn mee verder moet of wilt werken. Hierbij valt te denken aan:
– Arbeidsconflicten
– Conflicten met gemeentes en overheidsinstanties
– Conflicten tussen bedrijven
– Conflicten binnen bedrijven over bedrijfsvoering en interne zaken

Sociale Mediation

Conflicten die net buiten de deur plaatsvinden. Hierbij kun je denken aan:
– Conflicten met de buren/buurt
– Conflicten bij (sport)verenigingen

Het voorkomen van conflicten of het onder controle brengen van conflicten is waar een mediator voor is opgeleid.waarbij Mediation een uitstekend instrument is om er samen uit te komen.

Nhowmediation ook jouw hulp bij het oplossen van conflicten.

Neem contact op 06-54377806 www.nhowmediation.nl