Nhowmediation

Samen leven is niet altijd makkelijk

Heb je een conflict? Ga samen met de mediator op zoek naar een oplossing, waar iedereen tevreden mee is.

Mediation is bemiddeling door een derde neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dit is een eeuwenoud, beproefd en constructief concept. Bij een conflict stokt de communicatie meestal doordat emoties, onbegrip en wantrouwen zich opstapelen. Onder begeleiding van een mediator komen de emoties vaak weer tot bedaren, gaat onbegrip over in begrip en verandert wantrouwen in vertrouwen. Daarna kunnen de mensen met open vizier en respect voor elkaars belangen de werkelijke problemen bespreken en aan de oplossing werken. Een diplomatieke methode die bovendien sterk wordt aanbevolen door de rechterlijke macht.

 

Hoe werkt Mediation?

Heb je een verschil van inzicht of is er een conflict ontstaan, neem dan contact op met Nhowmediation. Samen bepalen we of deze zaak geschikt is voor mediation. De gesprekken zijn altijd vertrouwelijk van aard. Onder begeleiding van de mediator wordt geanalyseerd waar de tegengestelde belangen en verwachtingen liggen en hoe je er samen goed uit kunt komen. De mediator zal de verschillende oplossingsscenario’s en hun gevolgen in kaart brengen. Het resultaat van deze bemiddeling leidt tot een, voor alle partijen, geaccepteerde oplossing. Dit wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door alle partijen.

 

Waarom is Mediation zo succesvol? Voordelen.

  • -De partijen regelen samen de uitkomst van hun conflict. Dit in tegenstelling tot geschillen waarbij  een derde partij, zoals een rechter, een beslissing neemt.
  • -Tussen de conflicterende partijen gaat de communicatie weer stromen. In het proces gaat men met specifieke technieken van verharde standpunten terug naar de oorspronkelijke motieven en gemeenschappelijke belangen.
  • -Mediation verbetert de communicatie en het begrip voor elkaars behoeften.
  • -Samen komen tot een positieve langetermijnoplossing. De relatie verbetert en de beide partijen voelen zich gehoord.
  • -Mediation is een gerichte vorm van het oplossen van problemen en het leidt niet tot een opgelegd compromis.
  • -Mediation bespaart tijd en geld in vergelijking met andere vormen van geschillenbeslechting, zoals gerechtelijke procedures.
  • -Voor partijen die een voortdurende relatie met elkaar hebben of elkaar nodig hebben stimuleert mediation de verdere samenwerking in de toekomst.
  • -Afspraken uit mediationovereenkomsten zijn duurzaam vergeleken met beslissingen die worden opgelegd door een derde partij.
  • -Mediation is een vertrouwelijk proces.