Conflicten binnen het onderwijs zijn vaak intensief de belangen zijn groot. De sociale veiligheid komt in gevaar. De conflicten gaan vaak gepaard met heftige emoties.

Binnen het onderwijs zijn veel belanghebbenden met verschillende rollen en belangen, waardoor er tussen verschillende partijen conflicten kunnen ontstaan. Samenwerking, communicatie en onderling vertrouwen binnen het onderwijs zijn enorm belangrijk. De resultaten, veiligheid  en het welzijn van de leerlingen staan boven aan. Door een mediator in te schakelen kun je de opgelopen spanningen of conflicten doorbreken.

Onderwijs mediation is in te zetten bij conflicten tussen:

Ouders en medewerkers van een school

Ouders willen het beste voor hun kind en stellen daarbij vaak hoge eisen aan de school. De school wil het beste voor hun leerlingen. Wat gebeurt er als de school, de leerkracht en de ouders niet op één lijn zitten? Met tijdige inzet van een mediator voorkom je escalatie.

Leerkrachten/medewerkers onderling

Binnen het onderwijs is de werkdruk erg hoog. De sfeer binnen een school kan behoorlijk onder druk komen te staan als er een conflict ontstaat tussen collega’s op de werkvloer Dit vraagt veel van de communicatie. Een goede verstandhouding en het zorgen voor een goede werksfeer behoort tot de verantwoordelijkheid van de werkgever. Voorkom escalatie en ga voor een duurzame oplossing. Schakel een Mediator in.

Werkgever en de medewerker/leerkracht

Je wilt als school liever geen conflicten op de werkvloer tussen de schoolleiding en de leerkracht of medewerker. Conflicten kunnen escaleren, wat invloed heeft op het functioneren van de leerkracht of medewerker. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot uitval van de leerkracht of medewerker De leerlingen en het hele team kunnen hiervan ongemak en schade ondervinden. Door (vroegtijdig) mediation in te zetten wordt er gewerkt naar een voor alle partijen duurzame oplossing.

Schoolleider en Bestuur

Het kan voorkomen dat de schoolleider te weinig vertrouwen heeft in het bestuur of andersom. Verschillende inzichten of conflicten binnen de school kunnen leiden tot het innemen van posities van zowel bestuurders als de directeur. Mediation kan de verschillen en de gezamenlijke belangen inzichtelijk maken, waarbij het onderlinge vertrouwen wordt hersteld.

Nhowmediation is partner van Stichting veilig Onderwijs

Stichting Veilig Onderwijs

Meer weten over mediation? Neem dan vrijblijvend contact op.