Conflicthantering en –begeleiding is elke vorm waarin mensen in conflicten gefaciliteerd worden daarmee op een constructieve manier om te gaan.
Dit varieert van vertegenwoordiging, advisering, mediation, training tot coaching.

Eerst een vraag : hoe past conflictcoaching binnen de andere vormen van conflicthantering en –begeleiding?
Er is conflictbehandeling “tussen” partijen en conflictbehandeling “boven” partijen. Onder de laatste vorm verstaan we arbitrage en rechtspraak. Een derde partij beslist boven partijen staand over het conflict.

Tussen partijen, betekent dat betrokken partijen zelf beslissen over hoe en wat met het conflict. Dat zien we terug in onderhandelen, mediation.

Conflictcoaching past hier naar mijn mening toch ook bij. Conflictcoaching kan individueel, maar ook met meerdere betrokkenen plaats vinden.
Conflictcoaching is niet anders dan gewone coaching, gericht op het leren om conflicten op een constructieve manier te benutten/ op te lossen. Vaak wordt er niet stilgestaan bij conflicten, sterker nog we vermijden conflicten.

Vreemd eigenlijk als je bedenkt dat veel coachingstrajecten gaan over veranderen. We moeten veel en er wordt veel van ons verwacht. Verschillen die zich dan vaak onbewust en vanzelf ontwikkelen tot conflicten. De uitdaging voor de (conflict)coach is om je client competenter te maken in het omgaan met verschillen en conflicten en zo een bijdrage leveren aan een gezonde constructieve conflictcultuur binnen organisaties en het dagelijks leven.

Natasja Huisman
www.nhowmediation.nl