Belang van een veilige onderwijsomgeving

Natasja Huisman in Vinkeveen is eigenaar van Nhowmediation, Conflicthantering en Conflictbemiddeling. Ze noemt zich ‘een gedreven energieke (conflict)professional en ondernemer, die graag balanceert tussen de harde en de zachte kant van de mens, met een gezonde dosis kennis en ervaring’. Kortgeleden kwam ze via een mediator in contact met Stichting Veilig Onderwijs en sluit nu aan als mediator, trainer, coach en beleidsmedewerker.

Een groot deel van onze jeugd brengen we door op school. De ervaringen uit mijn eigen jeugd draag ik mee in de rest van mijn leven. Dat geldt voor alle fijne en minder fijne ervaringen. Op het moment dat je eigen kinderen de schooldrempel overstappen, maakt dat je als ouder bewust van het belang van een veilige onderwijsom- geving.

Stichting Veilig Onderwijs

Stichting Veilig Onderwijs is een landelijk kenniscentrum dat informatie en advies geeft over veilig onderwijs. Wij begeleiden sinds 2007 scholen in het creëren van een veilig en prettig leerklimaat. Daarvoor hebben wij diverse experts in dienst. Zij adviseren in de aanpak van onder meer grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en pesten. En zij geven advies hoe om te gaan met verschillende geloofsovertuigingen.

Lees hier het hele artikel